program współfinansowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości – Innowacje w MŚP

Dzięki wsparciu finansowemu z funduszy Unii Europejskiej EFRR, dokonaliśmy inwestycji w automatyczną linię do perforacji i oprawy spiralnej Rilecart-PB-735, która nie tylko przyczynia się do zwiększenia naszej produkcyjnej wydajności, ale również stanowi znaczący krok w kierunku efektywności energetycznej. Nowa maszyna została zaprojektowana z myślą o minimalizowaniu zużycia energii, co nie tylko obniża koszty operacyjne, ale także przyczynia się do zrównoważonego zarządzania zasobami.
​​​​​​​

Automatyczna linia perforująco-oprawiająca Rilecart PB-735 podczas pracy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
3.3 Innowacje w MŚP
Tytuł realizowanego projektu:
„Rozbudowa przedsiębiorstwa o nowe usługi perforacji i oprawy spiralnej, z wykorzystaniem innowacyjnego procesu automatycznej linii produkcyjnej oraz o wprowadzenie nowych produktów w oprawie spiralnej.”
Dofinansowanie projektu z UE: 883 920,00 zł